Connect with us

SULUUN TARERAN

Beberapa Data Desa Kapoya Satu

Desa Kapoya satu mempunyai penduduk sebanyak 806 jiwa yang tersebar pada 4 jaga/dusun, dengan rincian sebagai berikut: Jumlah jiwa sebanyak...

More Posts